Вас вітає сайт Великогаївської сільської ради!
Середа, 25.04.2018, 09:40
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 397

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Пошук

Друзі сайту

Нормативно-правова база

Головна » Файли » Новини

Про затвердження регламенту Великогаївської сільської ради
11.02.2016, 17:27

Розділ X. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Великогаївська сільська рада

Стаття 61. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Великогаївська сільська рада.

Доступ до публічної інформації Великогаївської сільської ради забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

Стаття 62. Запитувач має право звернутися до Великогаївської сільської ради із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.  Запит на отримання публічної інформації подається Великогаївськаій сільській раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою на вибір запитувача. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відповідальних осіб, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Великогаївськаа сільська рада.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Великогаївськаа сільська рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Великогаївської сільської ради, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Стаття 63. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат визначених Постановою Кабінету Міністрів України. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Стаття 64. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  • Великогаївська сільська рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  • запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
  • не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Розділ XІ.  Сільський голова

Стаття 65. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

У разі розгляду радою питання щодо дострокового припинення повноважень сільського голови при наявності підстав зазначених у ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" проводиться таємне голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не  менш  як  двома  третинами  голосів депутатів від загального складу ради.

Забороняється виносити на розгляд сесії питання щодо дострокового припинення повноважень сільського голови з тих самих підстав, якщо таке питання уже виносилося на розгляд та не було підтримано відповідною кількістю депутатів ради.

Стаття 66. Сільський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Розділ XІІ. Секретар ради

Стаття 67. Секретар сільської ради обирається пропозицією сільського голови сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від нього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 68. Секретар сільської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює повноваження сільського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні"; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні";

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 69. Секретар сільської ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

Розділ XІІІ. Виконавчий комітет сільської ради.

Стаття 70. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється сільською  радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді.
Стаття 71. Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.
Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника сільського голови, секретаря виконкому та членів виконкому згідно із Законом. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. Також до складу виконавчого комітету сільської ради за посадою входять секретар сільської ради та старости. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету може здійснювати секретар сільської ради.

До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.
Стаття 72. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законодавством до відання виконавчих органів ради.
Виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, сільського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сільської ради.
Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет на своїх засіданнях приймає рішення. Рішення виконавчого комітету прийняті в межах наданих йому повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території сілсьької ради підприємствами, установами та організаціями  незалежно від їх організаційно-правових форм, а також громадянами.

Стаття 73. Сільська рада в межах затверджених нею структури та штатів може створювати інші виконавчі органи.

Виконавчі органи сільської ради є підзвітними і підконтрольними сільській раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і сільському голові.

Керівники інших виконавчих органів сільської ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою.

Положення про інші виконавчі органи сільської ради затверджуються сільською радою.

Розділ ХVІ Організація кадрової роботи та оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 74. Працівники апарату сільської ради та її виконавчого комітету одержують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий рівень.

Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування складається з посадових окладів, премій, доплати за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших надбавок.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного посадовій особі місцевого самоврядування.

Ранги посадовим особам місцевого самоврядування сільської ради присвоюються сільським головою.

Ранг сільському голові присвоюється рішенням сільської ради.

Надбавка за вислугу років виплачується посадовим особам місцевого самоврядування щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків.

Стаття 75. Посадовим особам місцевого самоврядування щорічно надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Стаття 76. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування надається додаткова оплачувана відпустка. Порядок і умови та тривалість надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються розпорядженням сільського голови відповідно до Законів України "Про відпустки" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються розпорядженням сільського голови і доводиться до відома всіх працівників.

Відповідно до розпорядження сільського голови або особи, яка виконує його обов’язки, працівники можуть бути відкликані із щорічної та додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, що залишилася,  приєднується до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного розпорядження.

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, повязаних з відпустками, здійснює посадова особа відповідальна за роботу з кадрами.

У період відпустки або тимчасової непрацездатності сільського голови, його обов’язки виконує секретар сільської ради.

Стаття 77. Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Положення про преміювання, затвердженого рішенням сільської ради.

Виплата премії сільському голові, встановлення йому надбавок, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань здійснюється на підставі рішення ради, прийнятого на початку повноважень сільського голови. Дане рішення діє протягом всього терміну повноважень сільського голови.

Крім того сільська рада може прийняти додаткове рішення про встановлення премії, виплату матеріальної допомоги сільському голові.

Стаття 78. Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є сільський бюджет.

Стаття 79. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та фінансування інших, передбачених законами та цим Регламентом, гарантій, пільг і компенсацій.

Розділ XV. Організація, використання та режим робочого часу сільської ради.

Стаття 80. Внутрішній трудовий розпорядок роботи посадових осіб місцевого самоврядування визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку ради, затвердженими рішенням ради. Відповідно КЗпП України тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників (крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України), скорочується на 1 годину.

Початок і закінчення робочого для жінок, що мають дітей дошкільного віку та малолітніх дітей шкільного віку визначається сільським головою в індивідуальному порядку.

Розділ XVІ. Заключні положення

Стаття 81. Всю роботу щодо організаційного забезпечення діяльності сільської ради веде секретар ради, який надає допомогу депутатам, постійним і тимчасовим комісіям,  депутатським та робочим групам. Секретар ради також забезпечує підготовку, організацію їх поточної роботи, засідань комісій та сесій сільської ради.

Стаття 82. Виконавчий комітет та секретар виконавчого комітету надають депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, робочим групам інформаційну, матеріально-технічну та консультативну допомогу.

Сільський голова                              О.А. Кохман

Категорія: Новини | Додав: Lysykanych
Переглядів: 223 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: